/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Home » Algemeen » De Proeverijen

UITSLAG BOCKBIERPROEVERIJ 14 OKTOBER 2011

Onze Grootmeester Den Rappe heeft in prachtige overzichten en grafieken de resultaten en de uitslagen weergegeven van de proeverij van standaard bockbieren zoals die vrijdag 14 oktober jl. door het Genootschap zijn geproefd en opgetekend.

De eerst onderliggende sheet geeft de ranking van de uitslag aan. de ranking staat ion de laatste kolom. de eerste kolom geeft aan wanneer het merk ter tafel kwam. Bijvoorbeeld: Barbar werd als derde geproefd en Texels als tiende.

De grootste verassing van deze proeverij was wel de zeer lage klasering van Texels Bock. Deze winaar van 2010 kwam nu niet verder dan de op één na laatste plaats van het klassement.

Zie hieronder het overzicht van de uitslag.

De volgende tabel geeft de afwijking per proever op het gemiddelde weer. Den Rappe, Den Dreuge en Den Verre waren het meest de gemiddelde drinkers/proevers.

Den Braaierd en Den Woeste weken het meest af van het gemiddelde.

De volgende sheet geeft in een grafiek weer welk lid elk merk de meeste "kleur" gaf en dus de meeste of minste punten. Hoe meer kleur per merk, hoe hoger het aantal punten.

De laatste sheet geeft het wedstrijdelement weer van deze proeverij. Hier kon men raden welk bier men dronk c.q. proefde.Den Visser scoorde hier het hoogst!

 

UITSLAG BOCKBIER PROEVERIJ 17 DECEMBER 2010!!

Hierbij de uitslag van de Bockbierproeverij zoals die 17 december 2010 plaats vond in de jachthut van Grootmeester Den Rappe.

8 leden van Het Geheim Genootschap Der Bockbierrijders waren aanwezig tijdens de proeverij.

Dat waren;

Grootmeester Den Rappe

Noteermeester Den Schriever

Schatmeester Den Dreuge

Biermeester Den Woeste

Vuurmeester Den Kniepert

Braaimeester Den Braaierd

Wildmeester Den Streuper

Meester Den Bruune

 

Afwezig waren:

Meester Den Rieijer

Aspirant Den Bokser

 

Wildmeester Den Streuper zorgde voor het nodige voedsel door prima Wild in de vorm van,  Zwijnkarbonades, Hertenbiefstukken en Hazenruggen mee te nemen.

Deze werden door Braaimeester Den Braaierd vakkundig tot zeer eetbaar voedsel omgezet.

 

Na de proeverij van de Bockbieren begon het officieuze gedeelte van de avond. Daar verschenen toen ook Den Rieijer en Den Bokser.

 

Den Bokser werd toen volgens de ritualen van Het Genootschap ingewijd tot Meester in de 1e Graad.

Tevens stemde het Genootschap in met de toelating van Den Verre als Aspirant in Het Genootschap.

Hieronder in een overzicht de persoonlijke stemmen der Meesters en de totaal uitslag van de proeverij.

De eerste 3 zullen een oorkonde krijgen ter ere van hun uitstekende bieren voor 2010.

DE UITSLAG:

Bockbierproeverij van 25 september 2010!

Deze avond was er een om in de annalen bij te schrijven, dus bij deze! Rond 19.00 uur druppelden de Bockbierrijders de jachthut van Den Schriever binnen. Allereerst waren Den Braaierd en Den Kniepert. Algauw waren ook Den Rappe en Den dreuge binnen Toen tegen achten ook Den Rieijer en Den Woeste binnen waren werd besloten om te beginnen met de proeverij.

Het vuur brandde en de eerste bocken werden opgediend door Den Woeste. Nadat we een deskundig oordeel hadden geveld over de eerste 2 bocken, te weten Skendeltje en Wagenings Bock kwam Den Bruune als nummer 8 binnen onder luid gegroet van de rest.

Helaas Kwam Den Streuper ondanks toezegging niet opdraven. Den Bokser had vooraf al weten waarschijnlijk niet te kunnen. Met Den Bruune erbij ging de proeverij gestadig door. de 1 naar de andere bock werd gekeurd op kleur, op geur en op smaak.

In deze proeverij stonden weinig terleurstellingen, hoewel Den Schriever ,t Kolleke toch wel zodanig een mindere vond dat deze in de pisemmer terecht kwam.

De sfeer werd ondertussen steeds beter, dit kwam vooral door Den Kniepert die met zijn optredens de lachers op zijn hand kreeg. Ook Den Dreuge kwam met zijn droge humor regelmatig bovendrijven.

aan het einde van de officiele proeverij moesten er punten worden gegeven, want we kwamen er niet uit. na de puntentelling bleek dat sommige bieren kort bij elkaar lagen.

De eindstand van de voorproeverij van 2010 luid als volgt;

1.   Ijsbok                               68 punten

1.   Wagenings Bock            68 punten

3.   Texels Bock                     65 punten

4.   Amstel Bock                    57 punten

5.   Hertog Jan Bock             47 punten

6.   Skendeltje Bok               45 punten

7.   Nelis Bok                          33 punten

8.   Tulpenbok                        23 punten

9.   Zondebock                       18 punten

10. ,t Kolleke Bock                16 punten

Den Woeste nam nog een zestal prachtige bierbokalen mee die onze hofleverancier Erkens (Bennieboy) had geschonken aan het Genootschap.

Na dit officiele gedeelte begon de braspartij die het Genootschap zo kenmerkt. Als woeste germanen werden de bieren en pilsen door de Bockbierrijders naar binnen geslagen De Kaosdeerns hadden schalen met worsten en kaas bereid, evenals augurk met boterhamworst en toastjes met ei en kectchup en mayonaisse.

De muziek ging langzaam harder en de stemming steeg. na 12en toog het Genootschap naar de hut van Den Braaierd, waor eerst nog de kaosdeern van Den Rieijer werd toegezongen met haar verjaardag. In de jachthut van Den Braaierd steeg de stemming alras naar een hoogtepunt. De halve Veluwe genoot tegen 02.00 uur mee met de prachtige muziek die op vol volume uit de luidsprekers schalde. 

Nadat enige mountie wagens door de straat reden, grepen de kaosdeerns kordaat doch beslist in. De muziek ging zacht onder woest gebrul uit de kelen van de Bockbierrijders.

Het bleef nog lang onrustig, totdat na 4en ook de laatste rijders hun stee opzochten. 

Al met al een zeer geslaagde proeverij en dito feest na afloop.

De Proeverijen

Bockbierproeverij van 17 november 2009

Deze avond was het nog jonge Genootschap bijeen met de oprichters van het eerste uur als leden.

Dit waren Den Rappe, Den Woeste, Den Dreuge en Den Schriever die in het geheim bijeen kwamen door de bulderende herfststormen om zich bij aankomst te warmen aan het brandende haardvuur in de gezellige jachthut van Grootmeester Den Rappe.

Die avond werden er maar liefst 12 Bockbieren geproefd en beoordeeld.

Nummer 1 werd het prachtige bier van EZELENBOCK.

Nummer 2 werd het volle en robuuste bier van BURGBOCK.

Nummer 3 werd eervol het mooie bier van BUDELBOCK.

 

Het genootschap heeft het EEMBOCK getipt als mogelijke winnaar in de toekomst!

 

De Wapper, Den Schriever

Onverwachte gezelligheid en preuverie in de jachthutten van Den Schriever en Den Rappe.

Zaterdag 4 september was er wat onrust in de genen van diverse genootschapsleden. De reden; deze dag zou namelijk Den Kniepert weer eens het Woeste land van de Veluwe aandoen.

Den Braaierd had hier aankondiging van gedaan en verwacht werd dat Den Kniepert rond 15.00 uur zijn aankondiging zou doen in de jachthut van Den Braaierd. Helaas Den kniepert kwam een dag later, maar de onrustige genen binnen het Genootschap waren gevoed!

Rond de middag gingen Den Braaierd en Den Schriever op pad om een gans nieuwe houthakkersblouse te scoren voor Den Braaierd, en bij terugkomst werd besloten om deze even door Grootmeester Den Rappe te laten keuren.

Na gezellig wat gekeuveld te hebben in de jachthut van Den Rappe werd besloten om rond 16.00 uur het glas te heffen op Den Kniepert. (nog niet wetende dat deze niet zou verschijnen)

Rond die tijd was wel duidelijk dat Den Kniepert niet zou komen, dus ging het bericht rond dat de bijeenkomst was verplaatst naar de jachthut van Den Schriever.

Nadat Den Braaierd was gearriveerd, klonken ook alras de klompen van Den Rieijer en Den Rappe. Alras werden de eerste kurken van de flessen getrokken en was het gezelligheid troef.

Een uurtje later stak Den dreuge zijn olijke tronie om de hoek en was het aantal geuniformeerde Bockbierrijders gestegen tot 5!

Besloten werd, omdat een ieder in houthakkersblouse en klompen was gestoken, maar gelijk een fotosessie er aan te wagen. (ZIE GALLERY!) 

Na het drinken van enkele duitse bieren werd besloten om maar een Texelse Bock te openen. De smaak van deze Bock is dermate veel belovend dat hij wel eens hoge ogen kan gooien op de komende proeverij van 25 september a.s.

Toen een uur later ook Den Streuper op het toneel verscheen en het alsmaar later werd, en dus de gezelligheid nog meer toenam, werd besloten om nog een bezoek aan de jachthut van Den Rappe uit te voeren.

Dit deden alleen Den Rappe, Den Schriever en Den Streuper. Den Rieijer, Den Braaierd en Den Dreuge hadden afspraken elders op de agenda staan. Na wat gezellig gepraat bij Den Rappe, die intussen de haard had ontstoken, kwam opeens de opgetrommelde Den Woeste het strijdtoneel op.

Na deze hernieuwde vitaminen aan de gezelligheidssfeer nokte een ieder even later toch zoetjesaan op huis aan. het was intussen dan ook half 12 geworden!

Den Schriever zag thuisgekomen dat intussen Den Braaierd ook weer op zijn standplaats was en toen als klap op de middernachtelijke vuurpijl ook Den Rieijer weer verscheen was het opnieuw weer een poosje gezellig!

Zo zie je maar, een gepland ,uurtje, kan maar zo uitmonden in een hele avond. Lidmaatschap van het Geheim Genootschap Der Bockbierrijders is niet geheel van gezellige gevaren ontbloot!

De wapper, Den Schriever