/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Home » Algemeen » Rituelen

Rituelen

Het Geheim Genootschap Der Bockbierrijders kent een aantal rituelen die alleen aan de volwaardige leden (Meesters) van het Genootschap bekend zijn.

Tevens kunnen Meesters in de edelstand worden verheven door toekenning van een der ridderorden die het genootschap kent.

Inwijdingsrituelen.

Aspirantleden dienen voor toekenning van het Meesterschap een aantal rituelen te ondergaan. Deze rituelen zijn strikt geheim en alleen bekend aan de Meesters van het Genootschap.

Bijeenkomstrituelen.

Elke bijeenkomst waar 3 of meer leden van het Genootschap bijeen zijn in 1 der jachthutten kent een openingsritueel. Dit ritueel is strikt geheim voor Meesters en Aspiranten.

Rituelen voor verheffing in de edelstand (Ridderschap).

Een Meester kan bij voltallige aanwezigheid der Meesters worden voorgedragen en beedigd tot ridder in een bepaalde klasse waarvoor de gegadigde bijzondere diensten heeft bewezen. De Grootmeester zal de gekozene de bijbehorende versierselen opspelden. Een geheim ritueel gaat hieraan vooraf.

 

Het openbaar maken van de rituelen door Meesters en Aspiranten zal de overtreder op zware boetedoening komen te staan!

 

Hieronder een voorbeeld van de versierselen van een Ridderorde. Ridder in de orde van het Burlend Hert

 

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb